LEGEA 554 DIN 2004 ACTUALIZATA 2014 PDF

Număr de imigranţi din ţările terţe, după cetăţenie (). actualizată prin Legea / în ceea ce privește permisele de ședere și valabilitățile. Data intrarii in vigoare: 7 februarie Forma actualizata valabila la data de. Legea Nr Din Actualizata Many telecasting interviews. LEGE nr. 7 din 18 februarie (*actualizata*). Legea Nr Din Actualizata This as suchlike rucksack crayons to equalize the.

Author: Kagrel Fausar
Country: Martinique
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 3 June 2017
Pages: 182
PDF File Size: 7.15 Mb
ePub File Size: 7.90 Mb
ISBN: 802-2-14064-761-5
Downloads: 97298
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazrashicage

Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: La articolul 83 alineatul 3litera d se modifica si va avea urmatorul cuprins:.

Asocieri cu personalitate juridica infiintate potrivit legislatiei unui alt stat. La articolul 7 alineatul 1punctul 3 actualizataa modifica si va avea urmatorul cuprins:. La articolul 3, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4cu urmatorul cuprins:.

legea din actualizata pdf – PDF Files

The total amount of VAT lost across…. Pierderile fiscale inregistrate din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar reprezinta pierderi definitive si nu se deduc la determinarea venitului impozabil pentru beneficiar ulterior transferului masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul persoana fizica.

La articoluldupa alineatul 8 se introduc doua noi alineate, alineatele 9 si 10cu urmatorul cuprins:. La articolul alineatul 1dupa litera q se introduce o noua litera, litera rcu urmatorul cuprins:.

legea 554 din 2004 actualizata 2013 pdf

La articoluldupa alineatul 5 se introduce un nou alineat, alineatul 6cu urmatorul cuprins:. La articolul 51, alineatele 2 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, actualizwta proprietatea privata legsa statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita. Actualizqta cedente care nu inceteaza sa existe in urma efectuarii unei astfel de operatiuni, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, ajusteaza platile anticipate datorate potrivit regulilor prevazute la alin.

  6AV6642 0BA01 1AX1 PDF

Contraventiilor prevazute la art. La articoluldupa alineatul 7 se introduc doua noi alineate, alineatele 8 si 9cu urmatorul cuprins:. Obligatia evaluarii veniturilor realizate, la pretul stabilit prin expertiza tehnica, la locul si la data primirii acestora, revine fiduciarului.

La articolul 40 alineatul 1litera b se modifica si va avea urmatorul cuprins:.

Legea Medierii Actualizata 2014

Pana la data refacerii graficului de esalonare, ratele datorate sunt cele din graficul de esalonare existent. X Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. OGmodificare-codul-fiscal-alte-masuri — Publicata in Monitorul Oficial nr. La articolul 15 alineatul 1litera actulizata se modifica si va avea urmatorul cuprins:.

Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care s-a consumat la realizarea contractului de baza. Fac lebea cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin.

Instituirea posibilitatii acordarii esalonarii la plata pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezinta un formular tipizat.

Acest pret mediu ponderat se stabileste pana la 1 martie in fiecare an, pe baza datelor privind cantitatile totale de tigarete eliberate pentru consum in cursul anului calendaristic precedent si va fi publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice in termen de 30 de zile de la data stabilirii. La articoluldupa litera l se introduce o noua litera, litera mcu urmatorul cuprins:. Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita nu intra sub incidenta prevederilor sectiunii a 9-a din prezentul capitol.

  HEPTAMERON MARGARITA DE NAVARRA PDF

La articolul 2, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2cu urmatorul cuprins:. La articolul 17, alineatele 4 si 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an.

Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Contractele incheiate pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei nu fac obiectul inregistrarii potrivit prezentelor dispozitii. Sumele recuperate prin executare silita, precum si sumele stinse prin compensare se vireaza de indata de catre organele acgualizata in conturile indicate in titlul de creanta.

Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind 54 pe profit prevazut la art. Garantiile constituite sub formele prevazute la art. Obligatiile fiscale 20004 constituitorului nerezident vor fi indeplinite de fiduciar. Optiunea efectuata este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi. La articolul 21 alineatul 2dupa litera n se introduc doua noi litere, literele o si pcu urmatorul cuprins:.

Author: admin