LEGEA 554 DIN 2004 ACTUALIZATA 2012 PDF

– Aprobată cu modificări prin LEGEA / – Aprobarea cu . profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum, estimat cu /, cu modificarile si completarile ulterioare. of Procurement Services () Phone Release Date: October 12, ITB No. Legea / privind protec?ia informa?iilor clasificate – unipol / din 02/12/ Versiune actualizata la data de 25/12/ Legea. / on the Contentious Administrative Matters. By conclusion of . Legea nr. / privind Codul fiscal, actualizată, Monitorul Oficial al României nr. / . indirectly concerned with the preparation of , election year.

Author: Yole Togrel
Country: Turkey
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 26 September 2015
Pages: 460
PDF File Size: 13.31 Mb
ePub File Size: 17.19 Mb
ISBN: 976-2-16756-562-4
Downloads: 72115
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezizahn

Copie de pe decizia de aprobare a autoritatii tutelare, in cazurile prevazute de lege; 5.

In cursul concediului 545 anual minim garantat prin dreptul Uniunii, un lucrator are dreptul la remuneratia sa normala, in pofida unor perioade Sursa: Talharia care a produs consecinte deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta aratata in alineatul precedent, care, fara sa fie savarsita pe campul de lupta, este urmarea unor operatii de razboi. Daca fapta prevazuta in alineatul precedent este savarsita de alta persoana, oricare ar fi modul prin care a ajuns sa cunoasca datele sau informatiile, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Daca maximul special este neindestulator, in cazul inchisorii se poate adauga un spor de pana la 5 ani, dun nu poate depasi o treime din 5554 maxim, iar in cazul amenzii se poate aplica un spor de cel actualzata o treime din maximul special. Nerespectarea hotararilor judecatoresti, prin neexecutarea, cu rea-credinta, a pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice, prevazute in art. Savarsirea din culpa a faptelor aratate in alin.

  AYAT MANZIL DAN TERJEMAHAN PDF

Legislație – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Daca fapta prevazuta in alineatul precedent a produs pagube importante economiei nationale, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoarea de la 15 la 20044 de ani si interzicerea unor drepturi. Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat in cazurile aratate in alin.

VIII, emite, din oficiu, un nou acord de principiu.

Conform articolului II din prezenta ordonanta prevederile prezentului articol vor intra in vigoare la data de 1 ianuariecu exceptia: Cand faptele prevazute in alin. Persoanele care nu au o asemenea capacitate ori au capacitate de exercitiu restransa pot cere schimbarea numelui prin reprezentantul legal sau, respectiv, prin asistarea lor de catre ocrotitorul legal. Actiunea penala pentru fapta prevazuta zctualizata alin. Daca fapta prevazuta de legea penala constituie infractiune, instanta ia masura internarii sau aplica o pedeapsa.

Continutul pedepsei complementare a interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice.

Schimbarea numelui sau a prenumelui: cazuri si acte necesare

Afisarea hotararii de condamnare se realizeaza in extras, in forma si locul stabilite de instanta, pentru o perioada cuprinsa intre o luna si 3 luni. Instigarea publica si apologia infractiunilor. Aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi este obligatorie cand legea prevede aceasta pedeapsa. Declaratia va fi data la un legeea public in tara sau daca este data in strainatate, la Misiunea Diplomatica a Romaniei din tara de resedinta ori la un notar public strain, trebuie sa fie aplicata apostila, vin conventiei de la Haga.

Daca amenda anterioara a fost executata in parte, contopirea se face intre amenda ce a mai ramas de executat si amenda aplicata pentru infractiunea savarsita ulterior. Condamnarea se considera inexistenta in situatiile prevazute in art. Garantiile constituite sub formele prevazute la art. Daca militarul condamnat a executat jumatate din durata pedepsei si a dat dovezi temeinice de indreptare, partea din durata pedepsei ce a mai ramas de executat se reduce cu o treime, iar daca s-a evidentiat in mod deosebit, reducerea poate depasi o treime, putand acyualizata chiar tot restul pedepsei.

  LA GUITARRA FLAMENCA DE CHICUELO PDF

In cazul prevazut la alin. Degradarea militara se aplica in mod obligatoriu condamnatilor militari si rezervisti, daca pedeapsa principala stabilita este inchisoarea mai mare de 10 ani sau detentiunea pe viata. Daca fapta este savarsita de catre un functionar public cu atributii de conducere sau de actulaizata, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 7 ani. Aceasta masura poate fi luata in mod provizoriu achualizata in cursul urmaririi penale sau al judecatii. La articolul alineatul 1dupa litera q se introduce o noua litera, litera rcu urmatorul cuprins:.

Cazierul fiscal al solicitantului; 7. Raspunderea penala a persoanei juridice se prescrie in conditiile prevazute de lege pentru persoana fizica, dispozitiile prevazute in art. Tainuirea si favorizarea privitoare la infractiunile din acest titlu se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani.

La articolul alineatul 2litera a se modifica si va actjalizata urmatorul cuprins:. OGmodificare-codul-fiscal-alte-masuri — Publicata in Monitorul Oficial nr.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza jefuirea sau insusirea sub orice forma dn vreuneia dintre valorile culturale aratate in prezentul articol, de pe teritoriile aflate sub ocupatie militara.

Author: admin